Cho Thuê Đất Đường 18, Bình An, Quận 2, Diện Tích 200m2

30.000.000