Đất Cho Thuê Đường Trần Não, Bình An, Quận 2, Diện Tích 396m2

150.000.000