Đất Kinh Doanh Cho Thuê, Đường Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Diện Tích 3200m2

435.000.000