Nhà 8 tầng, MT Ký Con, P.Ng Thái Bình, DT 4x20m, nhà MT Q.1 35-45 tỷ

41.500.000.000