Sang mặt bằng nhà nguyên căn hẻm 12m kinh doanh

30.000.000